เอกลักษณ์นาฏศิลป์ไทย

posted on 20 Jul 2009 01:53 by crazy-up2u in nattasil

นาฏศิลป์ไทยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทย ดังนี้             

   1. ท่ารำอ่อนช้อยงดงามและแสดงอารมณ์ตามลักษณะที่แท้จริงของคนไทย  มีความกว้างขวาง             

   2. จะต้องมีดนตรีประกอบ ดนตรีนี้จะแทรกอารมณ์หรือรำกับเพลงที่มีแต่ทำนองก็ได้ หรือมีเนื้อร้องและให้ท่ารำไปตามเนื้อร้องนั้น ๆ               

 3. คำร้องหรือเนื้อร้องจะต้องเป็นคำประพันธ์ ส่วนมากจะเป็นกลอนแปด ซึ่งจะนำไปร้องกับเพลงชั้นเดียวหรือเพลง  2  ชั้นได้ทุกเพลง        คำร้องนี้ทำให้ผู้สอนหรือผู้รำกำหนดท่ารำไปตามเนื้อร้อง

 

Comment

Comment:

Tweet

#6 By (1.47.104.221|1.47.104.221) on 2015-08-24 23:49

#5 By (223.205.242.195|223.205.242.195) on 2015-03-22 22:16

#4 By (54.244.60.148|49.230.124.51, 54.244.60.148) on 2014-12-05 11:18

#3 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 13:30

#2 By kgppr (49.48.132.224|49.48.132.224) on 2014-11-10 17:19

sad smile

#1 By (49.0.115.147|49.0.115.147) on 2014-06-07 15:50