เครื่องแต่งตัวพระ

posted on 20 Jul 2009 01:52 by crazy-up2u in kantanggay

1.    เครื่องแต่งตัวพระ คือ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงหรือผู้รำที่แสดงเป็นผู้ชายประกอบด้วยส่วนประกอบของเครื่องแต่ง กายดังนี้

 

Comment

Comment:

Tweet