เครื่องแต่งตัวยักษ์

posted on 20 Jul 2009 01:52 by crazy-up2u in kantanggay
 

3.    เครื่องแต่งตัวยักษ์ (ทศกัณฐ์ ) คือ เครื่องแต่งกายของผู้แสดงเป้นตัวยักษ์ประกอบด้วยส่วนประกอบของเครื่อง

 

 

Comment

Comment:

Tweet