เครื่องแต่งตัวลิง

posted on 20 Jul 2009 01:52 by crazy-up2u in kantanggay

4.    เครื่องแต่งตัวลิง (หนุมาน) คือเเครื่องแต่งกายของผู้แสดงเป้นตัวลิงประกอบด้วยส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายดังนี้

 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   http://www.dsc.ac.th/inweb/student_job/art411/sheet4.htm

Comment

Comment:

Tweet